linkek
Tartalomhoz ugrás

Budapest, 2021.03.18.

Víz Világnapja

Egyre gyakrabban látjuk leírva vagy halljuk azt a mondatot, miszerint "a vízszolgáltatók a vízóráig felelősek a víz minőségéért". Ennek a mondatnak az igazságát ma már több ezer vízminta vizsgálati eredménye is igazolja.

A Right2Water kezdeményezésre válaszul született EU ivóvíz irányelv (2021. január 12) célja - többek között - a csapvíz fogyasztás ösztönzése.
Ennek egyik eszközeként fontosnak tartja a fogyasztók tájékoztatását annak érdekében, hogy növekedjék a bizalom a csapvíz minőségével kapcsolatban.  
Az új irányelv kommunikációja lehetőséget ad az elavult tájékoztatási panelek újragondolására, naprakész és a fogyasztó szempontjából fontos adatok közlésére, új üzenetek megfogalmazására.

A Víz Világnapja kiváló alkalom arra, hogy elkezdjük azt a kommunikációt, ami értelmezi a fenti mondatot, felhívja a vízfogyasztó figyelmét saját felelősségére, megoldási lehetőségeire.
Arra, hogy mit jelenthet a gyakorlatban a 2021-es év szlogenje.

Az NNK 2018-ban indított EU támogatott projektjének köszönhetően már publikált mérési adatokkal bizonyítottan tudjuk, hogy a fogyasztói csapokon mérhető ivóvíz minőségi problémákat az un. másodlagos szennyezők okozzák.

2021-ben elmondható, hogy ez a vízminőség romlás zömében az ivóvíz minőségét befolyásolja, ami vízfogyasztásunk kevesebb, mint 5%-a.
A szolgáltatók részéről a régi csövek cseréje ütemezetten zajlik, jórészt lezajlott.
Az ivóvíz minőségét leginkább a fogyasztó tulajdonában lévő csövek és szerelvények állapota, a szükségszerű fertőtlenítés és a felhasználói szokások határozzák meg.
Mi fogyasztók tehetünk a legtöbbet azért, hogy a poharunkba kerülő víz minőségével elégedettek legyünk: a szolgáltatói minőséget legalább megőrizzük, szükség esetén a felhasználási célnak megfelelően javítsuk.
A jelenlegi költségszinten – szerintem - a lehető legjobb minőségű víz kerül az elosztó hálózatba.
Az megfontolás tárgya lehet, hogy mi a célszerűbb (gazdaságosság, környezeti terhelés és egyéb szempontból):
a WC-t is kristálytiszta, finom ivóvízzel öblíteni vagy a szolgáltatott vizet a felhasználás helyén ivóvíz minőségűre javítani.

Szerintem nem érdemes a WC-t is ivóvízzel öblíteni. Mosásra, mosogatásra, zuhanyzásra a jelenlegi szolgáltatott víz talán túl jó... meginni viszont lehet, hogy nem elég jó!
Javaslataim

  • Új kommunikációs stratégia kialakítására van szükség annak érdekében, hogy a 2021 évi szlogen a vízfogyasztó számára is értelmezhető legyen. Tudatosítani kell a felelősséget nem csupán a vízfelhasználás mennyiségi, de a minőséggel kapcsolatos oldaláról is.
  • Érdemes lenne a vezetékes víz és az ivóvíz fogalmakat következetesen használni. Megkülönböztetni ezek funkcióit és a felhasználási célnak megfelelő reális minőségi elvárásokat.


IVÓVÍZ minőséggel kapcsolatban:
  • Egységes, szakmai irányítású kommunikációs stratégia kialakítására van szükség pl. az ólomszennyezéssel összefüggő tájékoztatásra. Azért, hogy az üzenet ne sérüljön: ne bagatellizálódjon a probléma, de túlzásba se essünk.
  • „A magzatok és csecsemők érzékenyebbek a káros egészséghatásokra”, ezért a gyerek intézményekben dolgozók, a gyerekek táplálkozását befolyásolni tudó véleményvezérek tájékoztatása és edukációja rendkívül fontos.
  • A gyerekintézmények monitorozását prioritási sorrendet megjelölve mihamarabb el kell végezni: az eredményről, és amennyiben szükséges, a megtett intézkedésekről a szülőket haladéktalanul tájékoztatni kell.
  • Legalább a kisgyerekes családok számára újra biztosítani kellene az ingyenes ólomvizsgálat lehetőségét, meghatározott mintavételi módszertan szerint!
  • Az NNK mérések által már kockázatosnak talált területeken a kisgyerekes családok számára ivóvizet kellene biztosítani: csomagolt víz vagy NNK tanúsított víztisztító formájában.

Az NNK ólomprojektjének részeként számos olyan „eredménytermék” elkészült, ami rendelkezésre áll.
Rendelkezésre állnak a cselekvés megtervezésétől a kommunikációig, a gyakorlati megvalósításig külföldi jó példák melyeket „csak” lefordítani és adaptálni kell a magyar helyzetre. Olyanok is vannak, aminek a hibáiból lehet tanulni.
A tudományos szakértői munkát igénylő feladatot az NNK elvégezte, viszont a lakosság széleskörű tájékoztatása elmaradt.

A kommunikációt és a gyakorlati megvalósítást - megfelelő szakmai irányítással - ehhez értő szakemberekre, civil szervezetekre kellene bízni annak érdekében, hogy a megfelelő üzenetek eljussanak az érintett célcsoportokhoz.


Azari Katalin vegyészmérnök
Vízkutató Vízkémia Akkreditált Vizsgálólaboratórium


A víz érték! Becsüljük meg!

Kedves Véleményvezérek, akik a vezetékes víz fogyasztására buzdítanak!

Szerintem érdemes lenne átgondolni a csapvíz minőségével kapcsolatos kommunikációs paneleket.
A hozzáértő szakértők tanulmányait - elsősorban  FOGYASZTÓI  szempontból kellene értelmezni, majd ezt követően kiemelni és közreadni a tanulságokat.
Nem lelkiismeret furdallást okozni azoknak a fogyasztóknak, akik valamilyen okból nem tudják a csapvizet fogyasztani, hanem reális alternatívát mutatni a csomagolt vizek mellett.
Ehhez először a vezetékes víz valós minőségi paramétereivel, a jelenlévő szennyezőkkel kellene tisztában lenni...

További tartalmak ezzel kapcsolatban:
VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT.
AKKREDITÁLT VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM
1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b. kapucsengő-3
(1) 2124157, (1) 2148937
 postavizkemia.hu
www.vizkemia.hu


ólom olom víz ivóvíz NNK ólom csapvíz vízminőség vizminoseg viz csapviz ólomszennyezés vízvizsgálat vízkémia analitika  vízművek vízmű flinti katasztrófa ólom eltávolítás

víztisztítás

Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium

www.vizkemia.hu


Vissza a tartalomhoz